Visie

Bij het nadenken over mijn visie en werkwijze heb ik mij laten inspireren door een oud Zen Boeddhistische aforisme. “Geen sneeuwvlok valt op de juiste plaats” Willen wat we hebben, Utrecht, Bruna/ Miller T. (1996) How to want what you have, Oakland, New Harbinger Publications. Het aforisme relativeert naar mijn idee op een fraaie wijze, dat processen niet altijd volledig beheersbaar zijn. Maar de interpretatie van deze uitspraak, dat dingen gebeuren omdat zij gebeuren neigt mij te veel naar predestinatie of het toeval. Een wetenschappelijke basis is voor mijn werkwijze belangrijk in het besef dat (nog) niet alles verklaarbaar is. Uitdagingen en problemen van organisaties pak ik graag zo concreet mogelijk aan passend binnen de strategische lange termijn doelen van een organisatie. Met andere woorden: sneeuwvlokken kunnen samen een mooi sneeuwlandschap vormen, maar ook in de vorm van sneeuwhopen hinderlijk in de weg liggen. Het is dan wel handig deze sneeuwhopen op een efficiënte en effectieve manier op te ruimen. De sneeuwvlok kenmerkt zich door een heldere structuur. Kristalhelder is mijn werkwijze.

Het citaat van Shaw geeft uitdrukking aan mijn betrokkenheid bij de samenleving. Dit betekent, dat ik graag werk voor initiatieven, groepen en organisaties met een maatschappelijk oogmerk.

Geen sneeuwvlok valt op de juiste plaats

Timothy Miller

I am of the opinion that my life belongs to the whole community and as long as I live it is my privilege to do for it whatever I can

George Bernard Shaw