Profiel

Na het middelbaar onderwijs voltooide ik de Pedagogische Academie Opleiding aan de Nutskweekschool (nu Fontys Hogescholen) te Eindhoven in 1971. Na de vervulling van mijn militaire dienstplicht ging ik onderwijskunde studeren aan de Universiteit Utrecht. Ik werd na het behalen van mijn doctoraal examen in 1979 hoofd van het onderwijskundig bureau van het leerlingstelsel voor de detailhandel en vervolgens stafdocent in het HBO. Ik was gedurende deze periode eveneens lid van het hoofdbestuur van de onderwijsbond van de FNV.

Ik werd in 1989 faculteitsdirecteur bij de Hogeschool Utrecht. In deze periode volgde ik een post academische managementopleiding aan het Centrum voor Bedrijfs- en Bestuurswetenschappen/De Baak. In 1995 werd ik benoemd tot algemeen directeur van het Twents MBO College en vervolgens na een fusie in 1996 Lid College van Bestuur van het ROC Oost-Nederland (nu ROC van Twente). Sinds september 2004 ben ik werkzaam geweest als zelfstandig adviseur en professioneel toezichthouder/commissaris bij diverse non profit en profit organisaties.  Daarnaast ben ik maatschappelijk actief geweest als voorzitter van het bestuur van een tweetal goede doelen stichtingen. Ter ondersteuning van mijn werk als commissaris/toezichthouder volgde ik twee cursussen bij de Governance University (2005/2006 en 2009/2010). Momenteel ben ik maatschappelijk actief als adviseur/penningmeester van de Twentse Noabers Coöperatief UA. Deze coöperatie heeft tot doel burgerinitiatieven in Twente te verbinden en versterken. Daarnaast ben ik voorzitter van het Twentse Noabers Fonds. Dit fonds is opgericht door onder andere de Twentse Noabers Coöperatie en ondersteunt burgers met een initiatief met kennis en zo nodig met geld. 

Ik ben 73 jaar, woon in Hengelo (Ov), ben getrouwd en heb drie kinderen. Naast mijn beroepsmatige activiteiten ben geinteresseerd in geologie en sneeuwkristallen en houd ik van tuinieren. Na het tuinieren kan ik heerlijk ontspannen in mijn tuinhuis. In de winter lekker met de houtkachel aan. Bij het nadenken over deze de site heb ik mij laten inspireren door een schitterend fotoboek Snowflakes (Voyageur press 2008) en een hele mooie website over sneeuwkristallen van de Caltech natuurkundige Dr. Kenneth Libbrecht snowcrystals.com.

In mijn loopbaan heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met het strategisch beleid op het gebied van de financiën, ict, nieuwbouw, arbeidsvoorwaarden, en commerciële c.q. innovatieve activiteiten. Het gezond maken van de organisatie na fusie was een belangrijk onderdeel van mijn werk zowel als lid CvB ROC Oost-Nederland als Faculteitsdirecteur bij de Hogeschool Utrecht. Als Lid CvB was ik ook verantwoordelijk voor veranderingsprocessen op het gebied van de planning & control, de bestuurlijke informatievoorziening en de beleidsverantwoording. Het realiseren van de nieuwbouw voor het ROC behoorde eveneens tot mijn verantwoordelijkheid. Voor meer informatie zie mijn profiel op linkedin.