Links

Hiernaast ziet u een aan tal links. Het betreft de websites van de organisaties waar ik toezichthouder of bestuurslid ben geweest. Vervolgens vindt u een aantal links van organisaties voor commissarissen en toezichthouders. Daarnaast vindt u een link naar Linkedin. Daar kunt u desgewenst mijn profiel bekijken. Verder heb ik in het onderdeel overige de websites van  de Governance University (opleidingen voor Commissarissen en Toezichthouders) en de website van mijn partner Robin Wegdam zelfstandig gevestigd psychologe opgenomen.